top of page
  • Yazarın fotoğrafıHasan Mert Bozdoğan

SORUMLULUK BİLİNCİ ve AIKIDO

Hayat, aldığımız, almak zorunda kaldığımız ve almaktan kaçındığımız sorumluluklardan ibarettir. Söz konusu olan çocuklarımız olduğunda ise pek çoğumuz birçok sorumluluğu hiç düşünmeksizin üstleniriz. Sorumluluk sahibi anne ve babalar olarak bizler, çocuklarımızın da sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerini ister ve onlara her fırsatta bu sorumluluk bilincini aşılamaya çalışırız.

Peki sorumluluk bilinci ve Aikido arasında nasıl bir ilişki vardır?

Daha önce farklı makalelerimde de sıkça ifade ettiğim gibi Aikido bir spor değil, bir sanattır. Aikido’dan bir sanat olarak bahsedilmesinin sebebi; Aikido’nun bir mücadele sporu değil, belirli bir felsefesi ve amacı olan bir kişisel gelişim öğretisi olmasından kaynaklanmaktadır. Aikido Sanatı ile kazanılması hedeflenen kişisel gelişim sadece fiziksel değil, aynı zamanda da zihinsel ve içsel bir gelişimdir. Aikido’da amaç birbirimizle rekabet etmek değil, bir olmak ve birlikte gelişmektir.

Üstlenilecek olan görev sorumluluklar söz konusu olduğunda ise, Aikido’nun bizlerden beklentileri son derece fazladır. Üstlenmemiz gereken bu sorumlulukları sahiplenip üstlenmemiz bizlerin Aikido yolculuğumuzun uzunluğunu doğrudan etkileyecektir.


Aikido'da partnerimize saygı, kazanmamız gereken ilk sorumluluklardandır

Her öğrenci, Aikido derslerinde belirli görev ve sorumluluklar üstlenir. Bu görevler eğitmen (Sensei), eğitmen yarımcıları (Senpai’ler) ve kıdemli öğrenciler tarafından diğer öğrencilere verilmektedir. Derse yeni bir arkadaşımız katıldığında kendisine genel Dojo (çalışma alanı) düzeninin anlatılması, nerede ne yapılması gerektiğinin izahı, mindere nasıl girileceği ve minderden nasıl ayrılınacağının gösterilmesi, antrenmanlar esnasında nasıl oturulacağı gibi pek çok temel bilginin anlatılarak aktarılması eski öğrencilerin görev ve sorumluluğundadır.

Bunun yanı sıra, sıradan bir ders rütinindeki pek çok görev; Dojo’nun derse hazır hale getirilmesi, ısınma hareketlerinin yaptırılması, eşli tekniklerde partnere yardımcı olunması, bazı tekniklerin gösterimleri, Dojo temizliği, minderlerin toplanması gibi görevler, çocuk derslerinde; parkurun hazırlanması - parkur toplama görev dağılımın yaptırılması - su molalarında suların dağıtılması - su bardaklarının toplanması - oyun düzeninin alınması ve toplanması vb. yine tüm öğrencilerin sorumluluğundadır. En yeni öğrenciye bile ilk dersinden itibaren ufak ta olsa görev ve sorumluluklar verilmeye başlanır. Bu sayede standart ders işleyiş ve akışı içinde görevler üstlenerek sorumluluk almaya alışan Aikido öğrencileri zaman içerisinde kendi dojo’larına gelen misafir öğrencilere, öğrenci adaylarına ve yeni öğrencilere daha eğitmenleri kendilerine bir görev vermeksizin yardımcı olma sorumluluğunu kendi istekleriyle almaya başlarlar.


Aikido'da görevlerin paylaşımı son derece önemlidir

Aikido’da öğrencilerin kuşak seviye ve dereceleri ilerledikçe, üstlenilecek olan sorumluluklar da değişip gelişmekte ve artmaktadır. Özellikle çocuk Aikido gruplarındaki öğrencilerin sorumluluk bilinci açısından gelişmesi konusunda; öğrenci - öğrencinin ailesi/bakım verenleri - Sensei işbirliği ne kadar sağlam olursa sonuçlar da o denli sağlıklı olacaktır. Dojo’da sorumluluk üstlenmeye alışan çocukların evde de çeşitli sorumluluklar ile düzenli olarak desteklenmeleri gerekmektedir. Örneğin Dojo’da kuşağını bağlamayı, Aikido kıyafetini katlamayı, kendisi giyinip soyunmayı öğrenen ve geliştiren bir çocuk, kendi evinde de ebeveynleri ve/veya bakım verenleri tarafından bu konularda gereken kadar destek ile desteklenmeli ve motive edilmelidir. Dojo’da parkurun veya tatamilerin (minderlerin) toplanmasına düzenli olarak yardımcı olan öğrenciler evlerinde de oyun alanlarını ve odalarını toplamak gibi benzer sorumluluklar ile görevlendirilebilirler. Çocuklara düzenli olarak derslerde neler yaptıklarının sorulması, aldıkları görevlerin üstlendikleri sorumlulukların anlattırılması ve takdir edilmeleri de şüphesiz onların Aikido motivasyonlarını arttıracak ve sorumluluk sahibi bireyler olarak gelişip yetişmelerine katkı sağlayacaktır.


Aikido'da bildiklerimizi, yeni arkadaşlarımızla paylaşarak gelişiriz

Unutmamalıyız ki; Dojo’lar bizlerin sorumluluklarımızdan kaçınabileceğimiz ya da kendimize ait sorumlulukları başkalarına aktarabileceğimiz yerler değil, tam aksine bu sorumluluklar ile yüzleştiğimiz ve onları üstlenerek sahiplendiğimiz çalışma alanlarıdır.41 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page