top of page
  • Yazarın fotoğrafıHasan Mert Bozdoğan

SAĞLIKLI İLETİŞİM ve AIKIDO


Aikido Bozdoğan Blog'ta bu haftaki makalemin konusu; "Sağlıklı İletişim ve Aikido". Aikido çalışmaya henüz daha yeni yeni başlamış olan pek çok kişi, bu başlık ile ilk kez karşılaştığında; iletişim kavramıyla Aikido'yu birleştirmekte zorlanabilirler. Ancak eminim ki; Aikido'yu belirli bir süreden uzuncadır çalışmakta olup, Aikido'ya sporsal bir aktivite olarak bakmak yerine, Aikido'nun bir Savaş Sanatı öğretisi olduğunu benimseyip özümsemiş olan Aikido yolcuları, iletişim ve Aikido sözcükleri arasında kolayca bir bağlantı kurabileceklerdir.


Gerek Aikido'nun kurucusu O'Sensei Morihei Ueshiba tarafından, gerekse O'Sensei'nin doğrudan öğrencilerince, gerek çoğu Japon Aikido Eğitmenince, gerek dünya çapındaki pek çok Aikido Eğitmeni tarafından, gerekse ülkemizdeki pek çok Aikido Eğitmenince ve gerekse de tarafımca sıklıkla vurgulandığı üzere; Aikido; yalnızca fiziksel bir Savaş Sanatı yolculuğu değildir.


"Aikido, hayatın tümünü kapsayan, gündelik yaşantımızda doğrudan yer alan, yaşamlarımızın içerisinden olan doğal bir; fiziki - akli - içsel gelişim süreci ve öğretisidir."


Aikido Sanatı'nı, sadece fiziksel bir savunma ya da saldırı aracı olarak benimseyip, (Aikido'ya sadece fiziksel bir Savaş Sanatı olarak bakıp, işin öğreti, felsefe, kişisel kazanım ve kişisel gelişim boyutlarını bir kenara bırakmamız durumunda) bu amaç ile Aikido çalışır ve yine bu amaçla Aikido'yu uygularsak; kendimizi yalnızca olası fiziksel saldırı durumlarında, fiziksel olarak koruyabilir ya da olası fiziksel gerginlikleri yine sadece fiziksellikle çözebiliriz. Ki, bu olası çözümleyebilme de; fiziksel boyutta Aikido'yu yeterince tecrübe edip, yeterli çaba ve emeği sarfedip, yeteri kadar ve hakkıyla Aikido çalışmış olmamız durumunda geçerli olabilecektir.


Ancak Aikido Sanatı yalnızca bu fiziksellikten ibaret değildir ve hatta Aikido Sanatı için fiziksellik daima geri plandadır. Aikido'da esas amaç, olası problemleri, durum henüz daha fiziksellik boyutuna ulaşmadan; kontrol altına alabilmek, yönlendirebilmek, savuşturabilmek veya bertaraf edebilmektir. Fiziksel savunma, Aikido'da daima geri plandadır ve fiziksel savunmaya mecbur kalınması durumunda dahi rakibi/rakipleri gözetmek, onlara en az zararı vermek daima esastır.


Aikido Sanatı'na, öğretisini ve felsefesini de anlayıp yaşayacak şekilde bakıp çalışmamız ve bu bakış açısından hareketle Aikido'yu gündelik yaşantılarımıza yansıtabilmemiz durumunda ise; bizler için Aikido öğretisi fizikselliğin çok daha ötesine geçecektir. Ve bizler Aikido Sanatı'nda öğrendiklerimiz, kazandıklarımız ve çalıştıklarımız sayesinde; olası anlaşmazlıkları çözebilir, olası çatışmaları sonlandırabilir, karşımıza çıkan engelleri aşabilir, problemleri çözebilir, karşılaştığımız zorlukları yönlendirebilir, uzlaşı ile sorunların üstesinden gelebilir ve stresi doğru yönetebilir bir seviyeye ulaşabileceğizdir.


Aikido Sanatı'nı çalışmakta olan her birey bilir ki; Aikido'da güce karşı güç prensibinin uygulanması söz konusu değildir. Aikido Sanatı'nda amaç; güce karşı koymak ya da güce direnmek değildir. Amaç; bize karşı uygulanmakta olan güç ile uyumlu hale gelebilmek ve o gücü kendimizden uzağa çevirip yönlendirebilmek ya da o gücü özümseyip onunla bütünleşerek, o gücü uygulayan kişiyi kontrol altına alabilmek ve/veya etkisizleştirmektir.


Bize karşı uygulanan güç her zaman fiziksel bir atak ya da saldırı olmak zorunda değildir. Karşılaşabileceğimiz bu olası güç; iletişimsel bir sorun, bir anlaşmazlık durumu, sözel ya da mental bir çekişme, bir baskı altına alma girişimi, sözel ya da mental bir direnç, strese girmemize neden olan bir durum ya da zorlu bir süreç olabilir. Aikido Sanatı'nı, Aikido Sanatı'nın özüne uygun çalışmakta olan her Aikidoka, yukarıda sıraladığımız fiziksel güçten bağımsız tüm olası güç uygulamalarını da yine; Aikido'nun öz prensipleri çerçevesinde yönlendirebilme, yönetebilme, kontrolleyebilme ya da etkisizleştirebilme şansını kolayca yakalayabilecektir.


Olası bir sözel ya da düşüncesel tartışma, fikir ayrılığı, uzlaşamamazlık ya da çatışma durumunu ele alalım.


Söz konusu olabilecek bu tarz bir durumda; bir Aikidoka (Aikido Sanatı'nı çalışmakta olan kişi, Aikido öğrencisi) olası durumun üzerine yürümek ya da kendisine yöneltilen olası eleştirileri doğrudan göğüslemek yerine; bu olası tavrı yumuşatarak; durumu anlamayı, karşısındakine (saldırgan tavrı takınmış olan kişiye) durumu yeniden düşünüp değerlendirme şansını tanımayı/tanıyacak durumu oluşturmayı, durumu sağlıklı olarak tartmayı tercih edecektir. Çünkü; Aikido felsefesinin ve öğretisinin temellerinden birisi de; çözüm ve olası duruma uygun olan çözümü üretebilmektir.


Örnek bir durum oluşturacak olursak;


"Sen bunu nasıl böyle yaparsın? Bu tamamen yalnış bir tutum." saldırısı karşısında haklı olduğunu bilen bir birey normal olarak;


"Yalnış mı? Neresi yalnış? Bu durumda, tabii ki böyle bir tutum izlemem gerek." şeklinde dişe diş göze göz bir tavır içerisine girerek, haklılığını savunabileceği bir cevap verebilir. Ancak böyle olası bir durumda, bir Aikidoka'nın takıncağı/takınması gereken doğru tavır şu şekilde olabilecektir;


"Demek tutumumun yalnış olduğunu düşünüyorsun. Oysa ben bunun doğru olduğunu düşündüğüm için yapmıştım/bu tutumu sergilemiştim. Bana ne için yalnış bir tutum sergilediğimi düşündüğünü açıklayabilir misin acaba?"


Bir Aikidoka, bu olası senaryoya bu şekilde bir tepki vererek; karşısındaki saldırgan tutumlu kişinin görüşünü kabul etmiş gibi görünüp, o kişinin tutumsal değerlendirmesini yeniden gözden geçirmesini, bu gözden geçirme sonucunda halen kendini haklı buluyorsa da bu düşüncesinin temelini açıklamasını ve bu olası düşünme-süzgeçleme-açıklama süresince karşısındaki kişinin saldırganlığını baskılamayı başarabilir. Bu tarz bir durum-sonuç ilişkisinde olası olarak suçlama sahibi kişinin suçlaması değişmeyecek olsa bie; herhangi bir direnç ya da itiraz ile karşılaşmamış olması nedeniyle tavrı yumuşayacak, olası duruma bakış açısı ise realize olacak (gerçeğe yakınlaşacak) tır.


İşte bu Aikido'dur. Bu üzerimize gelen bir saldırıyı yönlendirmektir. Bu savunmadır. Bu aynı zamanda gizli bir saldırıdır ve bu Aikido Savaş Sanatı'nın hayattaki gerçeki uygulamasıdır.


Hayatlarımızın hiçbir alanında/anında herhangi bir fiziksel-zihinsel-ruhsal saldırıya maruz kalmamamız, ancak olası bir saldırı altında da o saldırıyı en güzel şekilde yönlendirip, yönetip, kontrol altına alabilmemiz dileğiyle.


Hayat çatışmalarla değil, uzlaşılarla devam edebilir…

34 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page