top of page
  • Yazarın fotoğrafıHasan Mert Bozdoğan

KADEME KADEME GELİŞMEK

Kaizen 改善 , "gelişim", "değişim" ya da "daha iyiye ulaşmak" anlamlarına gelen Japonca bir kavramdır. Kaizen kelimesi Japonca iki kanjiden oluşur. Kai; değişim, gelişim ve Zen; daha iyi, daha iyiye anlamlarındadır. Kaizen; her anı, herkesi ve her olayı kapsayan, sürekli daha iyiye ulaşmayı hedefleyen bir iyileştirme ve geliştirme tekniğidir.


Gerek Savaş Sanatları, gerek iş yaşamı ve gerekse de hayatın kendisi açısından son derece önemli olan Kaizen; günümüzde bir bakış açısı, bir kavram, bir öğreti, bir akım ve bir felsefe olarak ele alınmaktadır. Kaizen felsefesinin en kaba tanımı; "mükemmele ulaşabilme arzusuyla, sürekli daha iyisini yapmak için çalışma(k) ve kendini geliştirme(k)" şeklinde ifade edilmektedir. Kişi, her ne kadar mükemmelliğin ve mükemmele ulaşmanın imkansızlığının bilincinde de olsa, yine de vazgeçmeksizin azim ve kararlılıkla kendini geliştirebilmek ve daha iyiye ulaştırabilmek adına çalışmalarına devam eder. Kaizen'in en büyük özelliği devamlı ve sürekli gelişim ve değişimi hedeflemesidir. Bu istikrarlı ve devamlı bir serüvendir. Şüphesiz ki Kaizen kavramı; süreklilik, istikrar ve devamlılık kriterleriyli sayesinde de Savaş Sanatlarıyla ve Savaş Sanatlarının hedefleriyle son derece uyumludur.


Bu kavramı Savaş Sanatları perspektifinden ele alacak olursak, Kaizen kavramı; bir Savaş Sanatları öğrencisinin/yolcusunun/eğitmeninin kendisini düzenli ve sürekli olarak geliştirebilmek adına, sürekli olarak mücadele etmesidir. Kaizen; kademe kademe gelişmek, daha iyi bir konuma gelebilmek, düzenli gelişim ve değişim, iyiye doğru evrimleşmek, iyiye ulaşmak anlamlarını kapsayan geniş bir kavramdır. Özellikle Japon Savaş Sanatları disiplinlerinde kendisine sıklıkla yer bulan Kaizen kavramı, gerek diğer Uzakdoğu Savaş Sanatları disiplinleri ve gerekse de diğer Savaş Sanatları öğretileri açısından da son derece önemli bir kavramdır.


Bir kişi, kendi Savaş Sanatları yolculuğu sırasında ve süresince pek çok zorlukla karşılaşmaktadır. Doğrudan ya da dolaylı tüm bu zorluklar aslında kişinin kendisini olduğundan daha iyi bir şekilde evrimleştirip geliştirebilmesi adına oldukça büyük fırsatlardır. Günün sonunda o kişi, tüm zorluklara rağmen ayakta kalarak azim ve kararlılıkla yoluna devam etmeyi tercih ederse, şüphesiz ki kendi Savaş Sanatları yolculuğuna sürekli değişerek devam ve önemli mesafeler katedebilecektir.


Savaş Sanatları öğretileri kişinin sadece fiziki olarak gelişmesini değil, bunun yanı sıra zihinsel (akli) ve içsel (ruhsal) olarak ta gelişmesini amaçlamaktadırlar. Savaş Sanatları öğretilerinin hedeflediği bu fiziki-akli-ruhsal gelişim ve değişimler şüphesiz ki uzun vadeli kazanımlardır. Bu kazanımları elde edebilmek uğrunda kişi; azim, kararlılık, sabır, iyi niyet, alçak gönüllülük, saygı, içtenlik, özveri ve disiplin ile çalışabilmeli, karşısına çıkabilecek tüm olumsuzluklara rağmen ayakta kalmayı seçebilmeli ve tüm zorluklara rağmen yoluna devam etmeyi tercih edebilmelidir. Bu doğru seçim ve tercihlerin ardından kişi kendi Savaş Sanatları yolculuğunda ileriye doğru yürüdükçe, gerek fiziksel gerek akli ve gerekse de içsel olarak yavaş ancak sağlam adımlarla düzenli bir gelişim elde edebilecektir. Bu sayede kişi; kademe kademe kendisini geliştirebilecek ve ve olduğundan daha da iyi bir seviyeye ve konuma ulaşabilecektir.


Kaizen kavramının, Savaş Sanatları perspektifi dışında da oldukça önemli kullanım ve uygulama alanları bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda Kaizen öğretisi, Kaizen kavramı ya da Kaizen felsefesi temasıyla kaleme alınmış Japon yazarların eserleri başta olmak üzere, pek çok Avrupa çıkışlı kitap, makale ve yazı dizisi de Kaizen kavramının bir kelimeden çok daha öte bir kavram olduğunu bizlere göstermektedir. Bu eserler sayesinde kavramsal yaygınlığını arttırmakta olan Kaizen her geçen gün daha fazla kişinin hayatına girmektedir.


İş dünyasında Kaizen kavramı; "belirli bir zaman diliminde müşteri memnuniyetinin arttırılması ve rekabet güçlerinin etkilenmesi amacıyla süreçlere yönelik, çalışan, süreç, zaman ve teknolojide yavaş yavaş; fakat çok sayıda hızlı bir gelişme sağlamayı ve maliyetlerde bir düşmeyi" ifade eden bir kavram olarak açıklanmaktadır. Kimi iş otoritelerine göre Kaizen sonuç değil, süreç odaklı bir yaklaşımdır. Bu özelliği nedeniyle Kaizen felsefesi, üretim ve pazarlama alanlarında kendisine daha fazla yer bulurken, teknolojinin yoğun olduğu iş kollarında ve finans sektöründe daha az kullanılmaktadır. Yukarıdaki süreç sonuç açıklamasından bahsederken; süreçte olacak olan sürekli ve düzenli gelişim ve değişimlerin de sonucu olumlu şekilde etkileyeceği unutulmamalıdır. Kaizen ile odaklanılan süreç odaklı değişim, geliştirme ve iyileştirmelerin sürekli olacağını göz önünde bulundurursak, bu değişim, geliştirme ve iyileştirmelerin kalıcı ve etkin olacağını da göz önünde bulundurmakta yarar olduğu aşikardır.


Japon kültürünün binlerce yıldır bir parçası olan Kaizen felsefesi, Japonya'nın 2. Dünya Savaşı sonrasında ayağa kalkmasının ve ekonomik olarak yükselmesinin temel yapı taşlarından birisi olarak kabul edilmektedir.


Kaizen felsefesini/kavramını/öğretisini/düşüncesini kendi hayatlarımıza entegre edebildiğimizde ve Kaizen'i yaşamımımızın yapı taşlarından birisi haline getirebildiğimizde; gerek iş yaşantımızda, gerekse insan ilişkilerimizde ve gerekse de Savaş Sanatları yolculuklarımızda olduğumuzdan daha iyi bir seviyeye ulaşacağımız bir gerçektir.


Kendimizi sürekli ve düzenli olarak geliştirebildiğimiz hayatlar yaşamamız dileğiyle…39 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page