top of page
  • Yazarın fotoğrafıHasan Mert Bozdoğan

JISEI, ÖZ DENETİM ve KONTROL

Jisei üzerine...


“Gerçek Savaşçılar koşullar her ne olursa olsun, Samuray öğretisinin kodlarına sağdık kalarak yaşamlarını sürdürürler. Erdemlerine bağlı kalmak için başkalarının yanında ya da üstlerinin denetim ve kontrolü altında olmalarına gerek yoktur. Onların dürüstlüğü ve vicdanları yalnız başlarınayken de, etraflarında birileri varmışçasına Samuray kodlarına uygun ve bağlı şekilde savaşçı hayatlarını sürdürmelerini sağlar.”


Japon Samuray’larının yaşam felsefesi olan Bushido 武士道 nun erdemlerinden birisi olan; Jisei, 名誉 kelimesi; öz denetim ve kontrol anlamlarına gelmektedir. Jisei kavramı; Bushido’nun açıklandığı hemen hemen her yerde yukarıdaki paragrafla ilişkilendirilmektedir.


Lakin Bushido'dan ve Bushido'nun erdemlerinden bahseden pek çok kitap, makale ve kaynak sadece ilk yedi erdemi (Rei, Gi, Jin, Yu, Chugi, Makato, Meiyo) baz almaktadır. Bushido'nun kodlarını sekiz olarak ifade ederek, Jisei'ye ve Jisei kavramının önemine yer veren kaynakların en önemlisi ise; “Inazo Nitobe” tarafından kaleme alınmış olan, “Bushido: The Soul of Japan” kitabıdır.


-Bushido; bushi, yani asker ya da savaşçı ve do, yani yol kanjilerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir kelimedir. Kelimenin anlamı her ne kadar askerin yolu ya da savaşçının yolu olsa da, Bushido; Japon kültüründe, Samurayların hayat yolunu ve yaşam tarzlarını ya da yaşam kodlarını ifade etmek için kullanılan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.-


Samuraylar için Jisei, yani öz denetim ve kontrol de diğer tüm Bushido erdemleri gibi son derece önemlidir. Samuraylar, gerçek bir savaşçının yaşamını; Bushido felsefesine bağlı ve onun erdemlerine uygun olarak yaşaması gerektiğine inanır ve yaşamlarını her ne olursa olsun bu bağlılık bilinci ile sürdürürlerdi. Onların öz denetimleri ve otokontrolleri son derece gelişmişti. Onlar; kendi davranışlarını kontrol etmek ya da yaşam tarzlarına sadık kalabilmek için hiçbir dış kontrolcüye ihtiyaç duymazlardı. Onlar için, en büyük denetim merkezi kendileriydi.


Öz denetim ve kontrol; tüm Savaş Sanatları için olduğu kadar Aikido için de son derece önemlidir. Bir Aikidoka; Dojo’daki görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek, antrenmanlarını gerektiği gibi geçekleştirebilmek, Dojo'daki çalışma arkadaşlarıyla ve üstleriyle olan ilişkilerinde gerektiği gibi davranabilmek, Aikido'nun fiziksel tekniklerini olduğu kadar ortaya çıkış dayanaklarını ve felsefesini de özümseyebilmek adına öz denetimli ve kontrollü olmalıdır. Her ne kadar Dojo hiyerarşisi içinde, her Aikidoka'nın genel davranışları sürekli olarak bir denetim ve kontrol altında tutuluyor olsa da; kişinin en büyük denetçisi daima kendisi olmalıdır. Bir Aikidoka daima kendisini, davranışlarını ve özellikle de olası tepkilerini kontrol edebilmelidir. Otokontrolden yoksun bir çalışma anlayışı ile uzun soluklu bir Aikido yolculuğu çok mümkün olamayacaktır.


Savaş Sanatları Dojo’larının dışında, gündelik yaşamlarımızda da öz denetim ve kontrol son derece önemli değil midir?


Aile ilişkilerimizde, iş ilişkilerimizde ve her türlü sosyal etkileşimimizde öz denetim ve kontrol de son derece önemli ve bence olmazsa olmaz kavramlardır.59 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kommentare


bottom of page