top of page
  • Yazarın fotoğrafıHasan Mert Bozdoğan

ÇOCUK AIKIDO EĞİTİMİ EVDE NASIL DESTEKLENEBİLİR?


Günümüzde çocuğuna Aikido eğitimi aldırmakta olan ya da Aikido eğitimi aldırmayı düşünen velilerin Aikido’dan beklentileri de, diğer tüm Savaş Sanatları ve Do Sporlarından olduğu gibi oldukça yüksektir. Aikido ya da bir Sanatı çocuklarına aktivite olarak seçen velilerin genellikle bu Sanatlara olan ilgilerinin beş ana sebepten ötürü olduğu inancındayım. Bu sebepler;


Kendi geçmişlerinde benzer bir öğretiyle ilgilenmiş olmaları ya da aktif olarak bu branşlardan biriyle ilgileniyor olmaları.


Bir uzman görüşü ve/veya tavsiyesi üzerine çocuklarını Aikido ve benzeri sanatlara yönlendirmeyi istiyor olmaları.


Aile ya da arkadaş çevrelerinde bulunan çocukların bu gibi Do Spor ve Sanat dallarındaki çalışmaları sonucunda olumlu kazanımlar elde etmiş olduklarını duymaları ya da gözlemlemeleri.


İnternet ya da sosyal medya araştırmaları ve/veya reklamları sonucunda bu branşların çocukları üzerinde oluşturabileceği olası olumlu gelişim ve değişimlerden duydukları heyecan.

Gelecekte çocuklarının; kendi ayakları üzerinde durabilen, güçlü, özgüvenli, farkındalık sahibi ve kolay pes etmeyen yetişkinlerinin olmalarına katkıda bulunabilmek için duydukları istek.


Şüphesiz ki; tıpkı spor branşları gibi, disiplinsel öğretilerin de çocuklarımıza olumlu katkıları son derece yüksek olmaktadır. Peki bu olumlu kazanımların elde edilmesini kolaylaştırabilmek ve pekiştirilmesini sağlayabilmek adına bilinçli ebeveynlerin bu aktivitelerden ve biz eğitmenlerden beklentilerinin karşılanabilmesi adına kendileri de çocuklarını ev ve aile ortamında nasıl destekleyip gelişim sürecini hızlandırıp sonuç alma sürecini somutlaştırabilirler?Çocularımıza evde görev ve sorumluluklar vermek, bunları takip etmek.


Tıpkı dersler esnasında bizlerin onlara verdiğimiz görevlerin benzerlerini evlerimizde onlara vermeli ve çocuklarımıza ev ortamlarında üstlenebilecekleri sorumluluklar yüklemeliyiz. Dojo’larda (eğitim yerlerinde) her öğrencimizin belli görev ve sorumlulukları bulunmakta ve seviyeleri ilerledikçe bu görev ve sorumluluklar da artmaktadır. Yeni öğrencilere/alt kuşaklara yardım edilmesi, genel ders işleyişinde üstlenmek durumunda kaldıkları görevler şüphesiz ki onları geliştirmektedir. Ancak bunların kesinlikle ev ortamlarında da desteklenmesi gerekmektedir. Odalarının ya da oyuncaklarının bakım verenleri tarafından değil onlar tarafından toplanmasını sağlayabilirsiniz. Evin belli bir yerinin düzeninin korunması görevini onlara verebilirsiniz. Temel ev işleyişinde ki bazı görev ve sorumluluklara yardımcı olmalarını sağlayabilirsiniz. Onlara verdiğiniz bu görev ve sorumluluklarının yapıldığından da emin olmayı lütfen unutmayınız.


Çocuklarımıza evde kurallar koyabiliriz.


Pek çoğumuzun evinde belirli kurallar bulunuyor olsa da, ev kurallarımız okul ya da branş ders ortamlarındaki kadar çok olmayabilir. Hatta günümüzde bazı eğitim ekollerinin kuralsız çocuk olarak dile getirdiği standartları da evlerimizde uyguluyor olabiliriz. Ancak gerek okul, gerek sosyal çevre ve gerekse de toplumsal yaşantı açısından belirli kuralların çocuklarımız tarafından bilinir ve üstlenebilir olması son derece önemlidir. Savaş Sanatları eğitimlerinde oldukça fazla kural bulunmaktadır. Kuralı az olan ev ortamlarından gelen çocuklarımız derslere adapte olma konusunda zaman zaman sıkıntılar yaşayabilmektedirler ya da adaptasyon süreçleri uzayabilmektedir. Çocuklarımıza ev ortamlarımızda az da olsa net kurallar koyabiliriz. Oynadığı oyuncak ya da yerinden aldığı bir eşyanın alındığı yere geri bırakması gerektiğini aksi taktirde kendi toplamadığı eşyaların/oyuncakların olduğu yerde öylece bırakılacağını onlara aşılayabiliriz. Yemekten sonra banyoya kuralı koyarak, yemeklerden sonra ellerini yıkayıp dişlerini fırçalamasının kendi sağlığı açısından iyi olacağı yerine bunun bizlerin de uyguladığı sağlıksal gereksinim olduğunu açıklayarak bunu bir kural haline getirebiliriz. Şüphesiz ki örnekler sizler tarafından çoğaltılabilir ve koyulan kurallar genişletilebilir.


Fikirlerini alabilirsiniz.


Savaş Sanatları öğretileri her ne kadar yoğun disiplinsel kurallarla uygulanan aktiviteler olsalar da bizler öğrencilerimize fikirlerini sorar ve onların görüşlerini dikkate alırız. Ders sonlarında oyun oynamadan önce onların fikirlerini sorup, çoğunluğun isteğine göre oyun oynatır hatta bu sırada azınlıkta olan öğrencilerimiz de istediklerinin de kısa süreli bile olsa oynanmasını sağlarız. Derslerimizde zaman zaman öğrencilerimize o derste ne çalışmak isteyeceklerini sorar ve istekleri doğrultusunda antrenmanlar gerçekleştiririz. Ev ortamlarında da onların fikirlerine başvurabilirsiniz. Haydi gel şununla oynayalım demek yerine, “Ne oynamak istersin?” diye sorabilir ya da haydi bunları giy demek yerine “Banyodan sonra ne giymek istersin?” diye sorabilirsiniz.


Sorular sorup, size anlatmalarına izin verebilirsiniz.


Tıpkı biz eğitmenlerimiz derslerimiz esnasında çocuklarımızın duygusal ve fiziksel durumlarını anlayabilmek adına onlara sürekli olarak yönlendirmekte olduğumuz sorular gibi sizler de onlara daha fazla soru sorabilirsiniz. Bugün derste seni mutlu eden bir olay yaşandı mı? Canını sıkan ya da seni üzen birşey oldu mu? Yeni öğrendiğin ya da bildiğin veya sevdiğin bir hareketi benimle paylaşmak ister misin? Bu ve benzeri sorular ile, onların yaptıkları işe verdiğimiz değeri görmelerini ve anlamalarını sağlayabiliriz. Ayrıca yine bu sayede bizlerle paylaşmalarına olanak tanır ve onlarla paylaşma şansını da yakalayabiliriz.

Tüm bunlar; hem bizlerin çocuklarımıza birey olarak verdiğimiz değeri kendilerinin anlamalarına yardımcı olacak, hem görev ve sorumlulukların hayatlarının her alanında var olduğunu pekiştirmelerine katkı sağlayacak, hem kuralların varlığına aşina hale gelmelerine yarayacak, hem sizlere yaşadıklarını anlatmalarına yardımcı olacak ve hem de fikirlerinin önemli olduğuna ikna olmalarına olanak verecektir.

Bunların sonucunda, öğrenmekte/yapmakta oldukları şeye ilginiz olduğunu anlayan çocuklar yaptıklarını daha da sahipleneceklerdir. Ayrıca sizlerin evde yapacağınız bu ve benzeri tüm yaklaşımlar çocuklarınızın Aikido ve benzeri tüm branş derslerinde daha motive olarak gelmelerine katkı sağlayacağından ötürü, biz branş eğitmenlerinin amaçlarımıza ulaşmalarımızı kolaylaştıracaktır. Eğitmen - aile, Dojo - ev işbirliği sonucunda, çocuklarımızın gelişimlerine yapabileceğimiz olumlu katkılar da pekişerek artacaktır.


Unutulmamalıdır ki; Do Sporları ve Savaş Sanatları her ne kadar Dojo’larda öğrenilebilen aktiviteler olsalar da, evlerimizden pekiştirebileceğimiz ve pekiştirilmesi gereken öğretilerdir.


Çocuklarımızın fikirleri bizler açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple derslerimiz sırasında grup sohbetleri sıkça uygulanmaktadır.


32 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page